Vakantiehuizen, villa's en appartementen wereldwijd - HomeToGo
Begin met zoeken

Gebruiksvoorwaarden, Juridische informatie, & Privacyverklaring

Legaal

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Let op: Helaas zijn we niet in staat u te adviseren over gedetailleerde vragen van gewenste woningen en reserveringen. Neem altijd rechtstreeks vanuit onze zoekresultaten contact op met de betreffende partnerwebsite.


HomeToGo GmbH, vertegenwoordigd door de algemeen directeuren Dr. Patrick Andrä, Wolfgang Heigl, Nils Regge


Sonnenburger Str. 73 

10437 Berlijn 

Duitsland


Geregistreerd bij het lokale handelsregister van het kantongerecht in Berlijn-Charlottenburg, HRB 155381 B 

Btw-nr.: DE293800056


Telefoon: +49 (0)30-20847396

Fax: +49 (0)30-208473260

E-mail: info@hometogo.nl


Inhoudelijk verantwoordelijke gem § 55 Abs.2 RStV: Dr. Patrick Andrä

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website HomeToGo

1. Algemeen

(1) HomeToGo GmbH, Sonnenburger Str. 73, 10437, 10437 Berlin (hierna aangeduid als ´HomeToGo´) biedt beroeps- en private aanbieders (hierna aangeduid als ´aanbieders´) de mogelijkheid aanbiedingen op het gebied van vakantiewoningen en/of overnachtingsmogelijkheden via een technische interface aan een databank toe te voegen en daardoor met overeenkomstige boekingswebsites van de aanbieder gelinkt te worden. Gebruikers, die speciale aanbiedingen zoeken (hierna aangeduid als ´Gebruikers´), krijgen via de website www.hometogo.nl en/of andere websites die zijn gelinkt aan HomeToGo toegang tot deze databank, en kunnen met de aanbieder van de vakantiewoning of overnachtingsmogelijkheid in contact treden en via een doorverwijzing op de website van de betreffende aanbieder zelf een gewenste boeking maken.

(2) Deze gebruiksvoorwaarden betreffen het gebruik van de databank van de bovengenoemde internetwebsites van HomeToGo inclusief het eventuele gebruik van mobiele websites en een door HomeToGo ontwikkelde, en op websites van derden partijen ter beschikking gestelde, mobiele applicatie ("App"). Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing; afwijkende bedrijfsvoorwaarden van de kant van de gebruiker worden door HomeToGo weerlegd.

(3) Het gebruik van alle door HomeToGo aangestuurde websites en haar databestanden (‘Onze Website’) is enkel toegestaan voor privé doeleinden. Het commerciële gebruik van Onze Website is expliciet verboden. Onze Website mag niet worden gebruikt voor incorrecte, fraudulente, of speculatieve reserveringen, nog voor reserveringen om toekomstige vraag naar accommodaties het hoofd te bieden. Bij het gebruik van Onze Website bevestigt men automatisch zich te onthouden van de volgende activiteiten en maatregelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeToGo:

- Het betreden van Onze Website (handmatig of automatisch) op een manier die het doel van persoonlijk gebruik of de opname van HomeToGo in een search index overschrijdt. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om data te extraheren van Onze Website (genaamd “screen scraping”) is verboden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

- Het overtreden van bestaande beperkingen in robot-exclusion-headers op Onze Website, of maatregelen te omzeilen die toegang tot onze website beperken of verhinderen.

-Het gebruiken van een apparaat, software of programma dat de reguliere functionaliteit van Onze Website probeert te beïnvloeden, evenals het ondernemen van activiteiten die ondoelmatig onze servers, computers of netwerken belasten.

HomeToGo behoudt ten alle tijde het recht om toegang tot Onze Website in het geheel of delen hiervan te beëindigen, schorsen of beperken, op basis van onze eigen discretie, zonder voorafgaande aankondiging of hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.


2. Diensten van HomeToGo voor gebruikers

(1) HomeToGo biedt gebruikers de mogelijkheid de aanbiedingen, die door aanbieders via de databank met behulp van een zoekfunctie worden aangeboden, gericht te doorzoeken, linkt de gebruiker door naar de website van de desbetreffende aanbieders en biedt de gebruiker de mogelijkheid met de betreffende aanbieder in contact te treden. HomeToGo is daarom niet de aanbieder van de op de voorgenoemde websites aangeboden diensten. Van belang is dat door het gebruik van deze diensten geen overeenkomst met HomeToGo met betrekking tot reisdiensten tot stand komt in de zin van een reisovereenkomst zoals genoemd in §651 van het (Duitse) burgelijk wetboek.

(2) Om de functionaliteit van de zoekopdracht te waarborgen is het van belang, bij een te hoog aantal zoekresultaten, de zoekopdracht te reduceren door het aantal resultaten te begrenzen.

(3) Het gebruik van HomeToGo´s databank door de gebruiker is gratis.

(4) HomeToGo benadrukt, dat aanbiedingen van de aanbieder in het geval van een overeenkomst extra kosten met zich mee kunnen brengen. De aard en wijze waarop een verdrag tot stand komt tussen gebruiker en aanbieder evenals de inhoud van de afgesloten overeenkomst betreffen de gerechtelijke regelingen en overeenkomsten tussen die twee betrokken partijen.

(5) Het is HomeToGo toegestaan zijn diensten via derden aan te bieden.

(6) Omdat de door HomeToGo aangeboden diensten kostenloos zijn, maakt de gebruiker geen aanspraak op de handhaving van het aanbod. Het is aan HomeToGo voorbehouden het aanbod ieder moment zonder vooraankondiging te wijzigen.


3. Geen verantwoordelijkheid voor HomeToGo betreft aanbiedingen / Contractuele overeenkomst met betrekking tot het boeken van aanbiedingen.

(1) HomeToGo is uitsluitend een technische dienstaanbieder en maakt alleen het zoeken naar passende aanbiedingen mogelijk. Geen aanbiedingen worden door HomeToGo zelf op de voorgenoemde websites gepubliceerd, noch neemt HomeToGo verantwoordelijkheid voor de betreffende aanbiedingen. De aanbieder is voor de door hem aangeboden, en de aan de bovengenoemde website van HomeToGo gelinkte aanbiedingen en de daarmee verbonden rechtelijke intentieverklaring zelf verantwoordelijk. HomeToGo neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door de aanbieder ter beschikking gestelde informatie alsmede voor de actualiteit van de gegevens in het bijzonder bij het opslaan van informatie op mobiele apparaten.

(2) Overeenkomsten met betrekking tot het boeken van overnachtingen en/of het gebruik van vakantiewoningen komen uitsluitend tot stand tussen de betreffende aanbieder en gebruiker. HomeToGo is niet aansprakelijk voor eventuele contractuele regelingen, afspraken en vorderingen tussen gebruiker en de betreffende externe boekingswebsites. Bij een boeking gelden uitsluitend de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieders of reisbureaus, in het bijzonder met betrekking tot het recht tot herziening of terugtrekking. Aanspreekpartner wat betreft de afwikkeling van boekings- en betaalhandelingen evenals bij contractuele vragen, zijn de desbetreffende boekingswebsites. HomeToGo kan daarover geen informatie verstrekken.

(3) De voorgaande paragrafen (1) en (2) blijven van toepassing als HomeToGo boekingen en boekingsaanvragen ontvangt, evenals gerelateerde data en informatie, met als doeleinde de boeking(saanvraag) naar de aanbieder door te sturen (bv. in het geval van express-boekingen of aanvraagsformulieren).

(4) De aanbiedingen worden door middel van een technische interface dagelijks geactualiseerd.


4. Prijzen

(1) De prijzen aangegeven in het aanbod worden vastgesteld door de aanbieder en worden minimaal één keer per dag naar HomeToGo gecommuniceerd.

(2) Er wordt vanuit gegaan dat de prijs van de aangeboden accommodatie tevens de daadwerkelijke uiteindelijke prijs is. De verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de prijzen passend en correct zijn, ligt echter bij de aanbieder. Hoewel HomeToGo tracht de totale kosten van het aanbod te weergeven, kunnen er door de aanbieders website echter nog additionele kosten worden geheven.


5. Aansprakelijkheid

(1) HomeToGo is niet aansprakelijk voor de juistheid, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid of geloofwaardigheid voor de door aanbieders aangegeven informatie en/of aanbiedingen. Bij de keuze van de aanbieder en/of aanbieding is HomeToGo niet verantwoordelijk voor de verdere voorlichting of informatieverstrekking.

(2) HomeToGo is noch aansprakelijk voor technische storingen, waarvan de oorzaak niet onder de verantwoordelijkheid van HomeToGo valt, noch voor schade door hogere autoriteiten.

(3) De ononderbroken beschikbaarheid van informatie wordt niet door HomeToGo gegarandeerd. HomeToGo is ten alle tijden vrij, noodzakelijke technische aanpassingen door te voeren.

(4) HomeToGo gaat uitsluitend over tot schadevergoeding, ongeacht welke rechtelijke grond, bij opzet en grove nalatigheid. De verantwoordelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is uitgesloten met uitzondering van schaden uit letsel van leven, lichaam of de gezondheid en bij aansprakelijkheid op grond van wettelijke productaansprakelijkheid.

(5) Overeenkomstig de uitgesloten of gelimiteerde aansprakelijkheid van HomeToGo naar de bovengenoemde normen, geldt deze eveneens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en dienstenverstrekkers.


6. Gebruikersaccount

(1) De mogelijkheid bestaat om op de voorgenoemde websites van HomeToGo een gebruikersaccount aan te maken. Na een succesvolle registratie is het voor de gebruiker mogelijk, in het kader van een ´Favorietenlijst´ de door hem geselecteerde aanbiedingen te markeren en deze selectie eveneens op te slaan, om de betreffende aanbiedingen op een later tijdstip weer terug te halen. Zolang men zich niet registreert, kan de ´Favorietenlijst´ uitsluitend tijdens de betreffende actieve sessie gebruikt worden.

(2) Het is als gebruiker niet toegestaan je meermalig te registreren. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juist- en volledigheid van de aangegeven persoonlijke informatie. Veranderingen met betrekking tot gebruikersinformatie moet de gebruiker te allen tijde meedelen door de actualisering van zijn profiel. Registratie kan ook gebeuren via ´Facebook Connect´. De informatie die nodig is voor registratie wordt dan van het Facebook-account van de gebruiker overgenomen.

(3) De gebruiker is zowel tegenover HomeToGo als tegenover derden verantwoordelijk voor het gebruik van zijn gebruikersaccount. De gebruiker draagt daarbij zorg voor de vertrouwelijke behandeling van zijn gebruikersaccount-gegevens, in het bijzonder zijn wachtwoord, en geeft de informatie niet aan derden door. Mocht er desondanks onbevoegd gebruik van worden gemaakt, dan moet de gebruiker HomeToGo direct daarvan op de hoogte brengen.

(4) Zodra de gebruiker bij de registratie of op een ander moment bij het gebruik van de diensten van HomeToGo akkoord is gegaan met het ontvangen van informatie over aanbiedingen, ontvangt de gebruiker op regelmatige basis informatie. De goedkeuring is herroepbaar en kan te allen tijde schriftelijk of per e-mail gebeuren. De goedkeuring volgt door het terugsturen van de bevestigingsmail door HomeToGo. Door de bevestiging via de in de e-mail aangegeven link, kan men zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

(5) De gebruikersaccount is toegankelijk vanaf elk apparaat. De gebruiker krijgt een persoonlijke login link via email of kan een profiel van social media (bv. Facebook of Google) gebruiken om online te registreren.

(6) HomeToGo heeft recht om gebruikersaccounts tijdelijk te blokkeren, te verwijderen of om andere noodzakelijke maatregelen te nemen als de gebruiker de gebruiksvoorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden van het contract schendt.

(7) De gebruikersaccount kan op elk moment afgemeld worden van de hierboven genoemde website HomeToGo met behulp van de volgende link: www.hometogo.nl/account/logout. Het verwijderen van een gebruikersaccount kan gebeuren door een email te versturen naar account@hometogo.nl.


7. Gegevensbescherming

(1) De bescherming van de door de gebruiker ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens heeft voor HomeToGo de hoogste prioriteit. Voor verdere informatie verwijst HomeToGo naar de gegevensbeschermingsverklaring.

(2) Indien persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt worden, gebeurt dit uitsluitend indien dit staat aangegeven in de overeenkomst van de gebruiker of als een rechtelijke regeling het verzamelen, verwerken of gebruiken van de gegevens toestaat.


8. Veranderingen in algemene bedrijfsvoorwaarden

(1) HomeToGo behoudt zich voor, deze algemene bedrijfsvoorwaarden te allen tijde met een passende aankondigingsperiode van tenminste zes weken, te veranderen.

(2) Indien de gebruiker deze niet binnen zes weken na aankondiging van het veranderingsbericht tegenspreekt, dan gelden de veranderde algemene bedrijfsvoorwaarden als door de gebruiker geaccepteerd. Daarop zal bij de aankondiging van verandering opnieuw worden gewezen.


9. Slotvoorwaarden

(1) Geldend is het rechtsysteem van de bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. Plaats van handeling en bevoegde rechtsmacht voor alle geschillen uit en in samenhang met deze overeenkomst zijn, bij overeenkomsten met consumenten, juridische personen van het openbare recht of openbaar-rechtelijke instanties in Berlijn.

(2) Ondanks dat onze diensten inclusief deze privacyverklaring in het Nederlands worden aangeboden, wordt er in het geval van onderscheid tussen de Nederlandse en de Duitse versie te allen tijde uitgegaan van de Duitse versie. De Duitse versie is te vinden via de volgende link: https://www.hometogo.de/impressum/#agb


Bij rechtelijke geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of de gegevensbescherming van de gebruiker in het algemeen geldt het recht van de federale republiek Duitsland.

(3) In het geval dat enkele van deze algemene bedrijfsvoorwaarden helemaal of deels ineffectief zijn of de rechtelijke regelingen tegenspreken, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overeenkomst.

Privacy verklaring

Algemeenheden met betrekking tot gegevensverwerking door HomeToGo

In het kader van aanbiedingen van HomeToGo en het gebruik daarvan via de website www.hometogo.nl worden geen gegevens met betrekking tot personen verzameld indien u deze niet persoonlijk aan ons doorgeeft als u contact per mail of via het contactformulier met ons opneemt, of gegevens zelf in het kader van de registratie van een nieuw gebruikersaccount aangeeft. In deze gevallen worden de door u meegedeelde persoonlijke gegevens (bv. e-mailadres, naam) uitsluitend gebruikt voor de door u gewenste contactopname.

HomeToGo zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven of doorspelen aan staten buiten het toepassingsgebied van de richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 en zal deze alleen overeenkomstig de geldende gegevensbeschermingswetten gebruiken indien u niet nadrukkelijk met een verstrekking instemt.

Gebruik van de door u verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor promotie- en marketingdoeleinden gebruikt indien u daarmee nadrukkelijk instemt.

Indien u een gebruikersaccount bij HomeToGo aanmaakt, worden de door u ingevulde gegevens door HomeToGo opgeslagen en verwerkt. HomeToGo gebruikt deze gegevens uitsluitend om de functies op de website aan u ter beschikking te stellen, alsmede uw gebruikerservaring op de website en het aanbod in zijn geheel te verbeteren. U heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid aanbiedingen op te slaan en te volgen. Hiervoor worden gegevens m.b.t. uw zoekvoortgang opgeslagen. In enkele gevallen worden zoekbegrippen, aanbiedingen evenals technische informatie op uw dataterminal en browser opgeslagen. De gegevens worden uitsluitend voor de beschreven functies voor statistische doeleinden gebruikt. Er wordt niks aan derden doorgegeven. Indien u uitdrukkelijk ingestemd heeft, zullen we u over nieuwe aanbiedingen informeren die voor u interessant zouden kunnen zijn.


Facebook Connect

HomeToGo biedt u de mogelijkheid zich met uw reeds bestaande Facebook-account aan te melden. Indien u van deze mogelijkheid gebruiktmaakt, worden ons uitsluitend de gegevens ter beschikking gesteld die u expliciet aan ons heeft vrijgegeven. Toegang tot de verdere inhoud van uw profiel is door het gebruik van Facebook Connect niet mogelijk. Met de doorgestuurde gegevens zal vervolgens een nieuw gebruikersaccount bij HomeToGo worden aangemaakt. Er vindt geen langdurige verbinding tussen beide gebruikersaccounts plaats. Bij het gebruik van Facebook Connect wordt een directe verbinding gemaakt met de server van Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook ziet dat u uw aanmeldingsgegevens bij HomeToGo heeft gebruikt.


Aanbiedingen van derden

Zodra u het directe aanbod van HomeToGo verlaat, door op een vakantiewoning aanbieding te klikken waardoor u naar de website van derden wordt doorgelinkt, heeft HomeToGo geen invloed op de naleving van de rechtelijke gegevensbeschermende bepalingen van de desbetreffende derden aanbieder. HomeToGo zal echter persoonlijke gegevens, zoals bv. bij boekingsaanvragen, die u op de website van derden aangeeft niet opvragen, verzamelen, opslaan of daarvan kennis nemen.


Cookies

Bij het gebruik van aanbiedingen van HomeToGo worden zogenaamde ´cookies´ op uw computer opgeslagen. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden, die tijdelijk in het werkgeheugen worden weggezet (´Session Cookie´) of permanent op de harde schijf (´Permanente Cookie´) worden opgeslagen en uw browser opnieuw herkennen bij een volgend bezoek van de website. Het gebruik van deze cookies dient tevens daartoe, de website zowel gebruiksvriendelijk als effectief en veilig vorm te geven. Opgeslagen worden de verwijzingen - URL, IP-adres (geanonimiseerd), datum van de serveraanvraag, technische informatie over OS, browser en plug-ins.

In de instellingen van uw browsers kunt u zelf ervoor kiezen of cookies geaccepteerd zullen worden, of u bij het vastleggen van cookies geïnformeerd wordt of dat het geheel aan cookies afgewezen zal worden. Reeds opgeslagen cookies kunt u te allen tijde weer verwijderen.

HomeToGo verwendet auf der Website außerdem Google Analytics und Google Analytics Remarketing. Diese Webanalysedienste werden von der Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zur Verfügung gestellt. Google Analytics und Google Analytics Remarketing verwenden ebenso Cookies, die auf Ihrem Rechner zum Zweck der Analyse der Benutzung der Website gespeichert werden. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung der Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Da HomeToGo die Aktivierung der IP-Anonymisierung vorgenommen hat, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und erst dort gekürzt. Im Auftrag von HomeToGo wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen gegenüber HomeToGo zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics und Google Analytics Remarketing von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; HomeToGo weist Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen der Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bei der Verwendung des Angebots von HomeToGo auf mobilen Endgeräten klicken Sie bitte auf den Link  Google Analytics deaktivieren  um die Erfassung durch Google Analytics und Google Analytics Remarketing innerhalb dieser Website zukünftig zu verhindern.

Web Analytics

Om de lay-out van de website en databanken te optimaliseren, gebruiken we oplossingen voor web-analyses van Econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe. Hiervoor worden eveneens cookies gebruikt. Econda GmbH is bevoegd, het keurmerk ´gecontroleerde databescherming´ op het gebied van ´Web Shop Controlling´ te geven. Bij de toegepaste procedure worden geen persoonlijke gegevens verwerkt. De technologieën van econda registreren uitsluitend technische gegevens, over bijvoorbeeld de browser en geanonimiseerde gegevens, die vervolgens samengevat en geanalyseerd worden. Het IP-adres dat ze gebruiken om de aanbiedingen van HomeToGo te kunnen bekijken, wordt uitsluitend in een geanonimiseerde vorm verwerkt. Meer informatie vindt u op http://www.econda.de.

Op de website van HomeToGo wordt bovendien Google Analytics en Google Analytics Remarketing gebruikt. Deze webanalysediensten wordt ter beschikking gesteld door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics en Google Analytics Remarketing gebruiken eveneens cookies, die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren. Informatie die door de cookies worden gegenereerd over het gebruik van de website worden normaal gesproken aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Omdat HomeToGo zich voorgenomen heeft IP-adressen te anonimiseren, zal uw IP-adres door Google binnen de deelstaten van de Europese Unie of in andere staten die deel uitmaken van het verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf worden afgekort. Alleen bij uitzonderlijke gevallen zal het gehele IP-adres aan een server van Google in de USA worden overgedragen en pas daar worden afgekort. In opdracht van HomeToGo zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om een rapport over websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten verbonden met website- en internetgebruik t.o.v. HomeToGo te leveren. Het in het kader van Google Analytics en en Google Analytics Remarketing, van uw browser verkregen IP-adres wordt niet met andere gegevens samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies via uw computerinstellingen verhinderen; HomeToGo wijst u echter erop dat u in dat geval mogelijkerwijze niet het geheel aan functies van de website zal kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de overname van gegevens, die door cookies zijn geproduceerd met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google, evenals het gebruik van deze gegevens door Google, verhinderen door de Browser-Plugin te downloaden en te installeren, beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Bij het bekijken van aanbiedingen van HomeToGo op mobiele apparaten, klikt u dan alstublieft op de volgende link Google Analytics deactiveren om het gebruik door Google Analytics en Google Analytics Remarketing binnen deze website in de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een Opt-Out-Cookie op uw apparaat opgeslagen. Verwijdert u de cookies via deze Browser, dan moet u opnieuw op de link klikken.

HomeToGo maakt bovendien gebruik van de Google-dienst AdWords en gebruikt daarvan de Conversion-Tracking, om de effectiviteit van enkele advertenties, aanbiedingen en functies te pijlen. Hiervoor wordt een cookie vastgelegd zodra u op een advertentie klikt. Deze cookie dient niet ter persoonlijke identificatie, maar zal het mogelijk maken om vast te stellen of u tijdens de geldigheidsperiode van de cookies van 30 dagen weer op de website met het desbetreffende aanbod terugkeert. U kunt via een daarvoor passende instelling van uw browser-software, verhinderen dat de Google-Conversion-Cookies worden opgeslagen.

HomeToGo maakt gebruik van de analyse-dienst Mouseflow. Deze software van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken, registreert enkele aleatorisch uitgekozen bezoeken (alleen met geanonimiseerde IP-adressen). Zo ontstaat een protocol van muisbewegingen en muisklikken met als doel enkele website-bezoeken steekproefsgewijs te checken en potentiële verbeteringen voor de website daaruit af te leiden. De gegevens hebben geen betrekking op personen en worden niet doorgegeven. Wenst u geen registratie, dan kunt u deze op alle websites die de Mouseflow gebruiken, deactiveren via de volgende link: www.mouseflow.com/opt-out/. Daarbij wordt een Opt-Out-Cookie op uw apparaat opgeslagen. Wist u uw cookies via deze browser, dan moet u deze cookies weer opnieuw verkrijgen.

Prestatie analyse New Relic - Voor de bereikbaarheid en het monitoren van onze serverprestaties gebruiken we webanalysedienst 'New Relic', van New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200, San Francisco, CA 94105, USA. Met gebruik van pseudo-gebruikersprofielen (zonder persoonsgegevens) zijn we in staat de technische prestatiedata te meten (v.b. respons en laadtijden) die voor de verbetering van serverprestatie geanalyseerd worden. Verdere details en informatie over de specifieke bepalingen van New Relic's databescherming kunt u hier vinden: https://newrelic.com/privacy.


Nieuwsbrief

HomeToGo biedt u de mogelijkheid om op regelmatige basis de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, om over eigen aanbiedingen of aanbiedingen van derden geïnformeerd te worden. Hiervoor heeft HomeToGo een geldig e-mailadres nodig en uw goedkeuring voor het verzenden van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verkregen. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kunt u deze te allen tijde per e-mail deactiveren via de link die onderaan de betreffende nieuwsbrief te vinden is. Eveneens kunt u het gebruik van uw e-mailadres herroepen door een e-mail te sturen aan het adres dat hieronder staat aangegeven. Uw e-mailadres wordt niet aan derden doorgegeven.


Social-Plugins

HomeToGo stelt verschillende Social-Plus-Ins ter beschikking. Zodra u een van de toetsen selecteert en erop klikt, wordt mogelijk een directe verbinding met de server van de desbetreffende sociale media-provider gerealiseerd.

Onze website gebruikt eveneens social plug-ins geleverd door het sociale netwerk facebook.com, uitgevoerd door Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. De plug-ins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of the aanduiding ´Facebook Social Plug-in´. Zodra u op een Facebook-link klikt, zal uw browser een directe verbinding met de Facebook server maken. De informatie van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser doorgegeven en wordt door deze aan de website toegvoegd, waardoor het voor Facebook mogelijk is om informatie over u te ontvangen over uw bezoek aan de betreffende pagina van onze website. HomeToGo geeft geen enkele garantie met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke data door Facebook via de Facebook plug-ins. We hebben dus geen invloed op de door de plug-in verzamelde gegevens en we nemen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze gegevens. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en het gebruik daarvan door Facebook, even als uw rechten en de instellingsopties ter bescherming van uw privacy, raadpleeg dan Facebook´s privacyverklaring: http://www.facebook.com/policy.php. De plug-ins informeren Facebook dat u de corresponderende pagina op onze website heeft bezocht. Bent u ingelogd op Facebook, dan kan uw bezoek aan uw Facebook-account worden overgedragen. Maakt u gebruik van de plug-ins, door bijvoorbeeld op ´like´ te klikken of een commentaar te geven, dan wordt de corresponderende informatie van de browser direct aan Facebook overgedragen en door hen opgeslagen. Zelfs als u niet bij Facebook bent ingelogd is er een mogelijkheid dat de plug-ins uw IP-adres aan Facebook doorgeven. Bent u Facebook-member en wilt u niet dat Facebook gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website linkt met de gegevens die u reeds bij Facebook heeft opgeslagen, zorg er dan voor dat u bij Facebook bent uitgelogd voordat u gebruikmaakt van onze website. U kunt de social plug-ins van Facebook eveneens blokkeren door gebruik te maken van hulpprogramma´s voor uw browser, zoals de ´Facebook Blocker´.

Onze website bevat eveneens social plug-ins van het sociale netwerk plus.google.com van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States. De plug-ins zijn gelabeld met het Google-logo, het Google +1 logo of met de toevoeging ´Google Social Plug-in´. Bezoekt u een pagina op onze website die voorzien is van een dergelijke sociale plug-in, dan maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. Google zet de inhoud van de plug-in direct op uw browser over die deze informatie vervolgens aan de website toevoegt. Hierdoor wordt het voor Google mogelijk gemaakt om informatie met betrekking tot uw bezoek aan de betreffende pagina´s van onze website te ontvangen. Bent u ingelogd op Google, dan kan uw bezoek aan uw Google-account worden overgedragen. Maakt u gebruik van de plug-ins, door bijvoorbeeld op de ´+1´ te klikken of door een commentaar te geven, dan wordt de corresponderende informatie van de browser direct aan Google overgedragen en door hen opgeslagen. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en het gebruik daarvan door Google, even als uw rechten en de instellingenopties ter bescherming van uw privacy, raadpleeg dan Google´s privacyverklaring: http://www.google.de/intl/en/privacy/. HomeToGo geeft geen garantie met betrekking tot de verzameling van persoonlijke gegevens door Google. We hebben eveneens geen invloed of de gegevens verzameld door de plug-in worden en nemen geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop dergelijke gegevens gebruikt worden. Wilt u niet dat Google gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website linkt met de gegevens die u reeds bij Google heeft opgeslagen, zorg er dan voor dat u bij Google bent uitgelogd voordat u gebruikmaakt van onze website.

HomeToGo geeft u ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Twitter Plug-in om informatie die u op onze website heeft gevonden te delen. Deze plug-in wordt uitsluitend mogelijk gemaakt door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Bezoekt u een pagina op onze website met een dergelijke sociale plug-in dan, creëert uw browser een directe verbinding met de servers van Twitter, die gebruikt worden om gegevens van de plug-in te verzamelen. Door dit proces weet Twitter dat u deze website heeft bezocht. Bent u ingelogd op Twitter terwijl u gebruikmaakt van de website, dan kan Twitter uw bezoek linken aan uw account. Door gebruik te maken van de plug-in, wordt de informatie direct naar Twitter doorgestuurd en daar opgeslagen. Indien u dit wilt voorkomen, log dan uit op uw Twitter-account voordat u onze website bezoekt. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en het gebruik daarvan door Twitter, evenals uw rechten en de instellingenopties ter bescherming van uw privacy, raadpleeg dan Twitter´s privacyverklaring: http://twitter.com/privacy. HomeToGo geeft geen garantie met betrekking tot de verzameling van persoonlijke gegevens door Twitter.


Support

Vragen met betrekking tot ondersteuning kunnen worden gesteld via het contactformulier op de website. HomeToGo gebruikt voor de behandeling van aanvragen het ticketsysteem van Zendesk, Inc., 989 Market Street, Suite 300 San Francisco, CA 94102, USA. De aanvraag en de door u verstrekte gegevens, evenals de datum en tijd waarop de aanvraag is gedaan, worden door Zendesk verwerkt en naar het ticketsysteem van HomeToGo overgezet. Aanvragen worden uitsluitend door Europese servers verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Wilt u dat uw aanvraag niet door Zendesk wordt verwerkt, neemt u dan direct contact op met de klantenservice via info@hometogo.nl.

Persoonlijke gegevens zullen niet aan derde partijen worden doorgegeven, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Uitzondering hierop echter is HomeToGo´s wettelijke verplichting om persoonlijke data openbaar te maken, in het geval dat het vrijgeven van informatiegegevens van belang is om gevaar van de openbare veiligheid tegen te gaan of om een bijdrage te leveren aan strafrechtelijk onderzoek.


Toegangsrecht, rectificatie, verwijderen en blokkeren van persoonlijke informatie

Elke gebruiker heeft het recht tot toegang en het recht tot rectificatie, verwijdering en het blokkeren van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen en verwerkt door HomeToGo.

Eveneens heeft u te allen tijde het recht volledig of deels uw toestemming voor toekomstige gegevensverwerking door HomeToGo in te trekken. Uw opzegging of toestemming kunt u per mail versturen naar

privacy@hometogo.com

of schriftelijk aan:

Sonnenburger Str. 73

10437 Berlijn

Bij algemene vragen of opmerkingen met betrekking tot de gegevensbescherming, toegangs-, rectificatie- of verwijderaanvragen bij HomeToGo kunt u eveneens contact met ons opnemen via de aangegeven contactmogelijkheden.


Voorkeur van de Duitse versie van de privacyverklaring en toepassing van wetgeving van de federale republiek Duitsland.

Ondanks dat onze diensten inclusief deze privacyverklaring in het Nederlands worden aangeboden, wordt er in het geval van onderscheid tussen de Nederlandse en de Duitse versie te alle tijde uitgegaan van de Duitse versie. De Duitse versie is te vinden via de volgende link: https://www.hometogo.de/impressum/#datenschutz

Wettelijke kwesties met betrekking tot deze privacyverklaring en algemene wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van gebruikersgegevens, worden geregeld krachtens de wetgeving van de federale republiek Duitsland.